Bedrijfskundig denken en handelen

APENSO BV levert bedrijfskundig interim management en adviseert organisaties onder het motto:

Duurzame en rendabele oplossingen

Wij leveren de volgende diensten:

 • Herzien of aanscherpen van de strategie
 • Organisatie-ontwikkeling en organisatieverandering
 • Succesvoller maken van organisaties in hun markt(en) door strategie, marketing en communicatie optimaal op elkaar af te stemmen (alignment)
 • Marktgericht werken voor non profit organisaties
 • Ontwikkelen en implementeren van innovatieve zorgconcepten
 • Ondersteunen bij het optimaliseren van identiteit en imago

Bedrijfskundig denken en handelen is een eerste natuur voor APENSO. Hoe krachtig is uw organisatie? Zijn uw doelstellingen realistisch, in welke markten kunt u succesvol zijn en hoe is uw (marketing-)communicatie?

Het creëren van duurzaamheid en winstgevendheid voor uw organisatie zijn voor APENSO belangrijke drijfveren.

Interim management

Verandering is de enige constante geworden. Het management van organisaties ziet zich voor de taak gesteld om adequaat te reageren en te anticiperen op externe- en interne ontwikkelingen.

De concurrentie neemt toe en afnemers stellen voortdurend hogere eisen. Nog sneller reageren op marktontwikkelingen, het verbeteren van bedrijfsprocessen, het verhogen van efficiency en bedrijfseffectiviteit vereisen steeds weer nieuwe aanpassingen in uw organisatie. Voorsprong en aantoonbare toegevoegde waarde voor klanten, daar gaat het om. Meer kennis, grotere deskundigheid, betere kwaliteit, lagere kosten, voortdurend werken aan verbeteringen, ook in deze tijd.

Soms ontbreekt het aan de tijd, menskracht, of deskundigheid om optimaal in te spelen op deze veranderende omstandigheden.

In dergelijke gevallen kan interim management via APENSO een effectieve aanpak zijn. Niet alleen door de expertise die APENSO meebrengt, maar ook doordat wij met een onbevangen blik en niet belast met een verleden bij een organisatie naar zaken kunnen kijken.

Ons onderscheidend vermogen ? 

 1. Onze aanpak is effectief en snel. Door alleen te acteren in rollen en markten waar wij goed in thuis zijn, beschikken we over een bredere kennis van zaken bij de uitvoering van opdrachten. APENSO kan daardoor snel resultaat laten zien;
 2. Onze methode is diepgaand, maar altijd praktisch en to the point;
 3. Gedurende de opdracht wordt er regelmatig geëvalueerd;
 4. APENSO is ook een netwerkorganisatie. Dat betekent dat wij altijd een beroep kunnen doen op mensen die hun kennis, kunde en netwerk voor ons willen openstellen. Vooral ten gunste van onze klanten.
 5. Wij werken met bewezen werkmethoden en processen. Geen hoogdravende verhalen, maar heldere en klare taal.

Consultancy

U kent uw organisatie als geen ander en u bent het beste op de hoogte van wat er zich binnen uw organisatie afspeelt.

In veel organisaties doen zich situaties voor waarin behoefte is aan een heldere en onafhankelijke blik van buiten op zaken waarmee u binnen uw organisatie te maken krijgt. Iemand die met verfrissende ideeën als uw sparring partner fungeert om de problematiek vanuit een andere invalshoek te benaderen.

Kort en Krachtig

Op basis van een uitgebreide intake stellen wij samen met u de probleemstelling op en brengen daarbij tevens alle relevante factoren in kaart om een goed beeld te krijgen van de uitgangssituatie. In ons plan van aanpak geven wij altijd aan welke veranderkundige visie aan onze aanpak ten grondslag ligt. Veranderprocessen zijn altijd uniek. Ons maatwerk snijden we daarom altijd toe op de specifieke probleemstelling van de opdrachtgever.

Onze adviesstijl kenmerkt zich door het kort en krachtig neerzetten van de problematiek om vervolgens te komen met praktisch uitvoerbare adviezen en implementaties.

Wij maken duidelijke afspraken over verwachtingen en het te behalen resultaat, de planning en tussentijdse evaluaties en voortgangsrapportages. Op die manier is er vooraf duidelijkheid over het adviestraject en heeft u grip op de voortgang ervan.

Na afloop van ieder adviestraject houden wij een uitgebreide evaluatie, waarin wordt teruggekeken op het doorlopen traject.

Contact


APENSO BV

Vletland 10

3451 VC Vleuten

Telefoon: 030 6776999