Interim management

Verandering is de enige constante geworden. Het management van organisaties ziet zich voor de taak gesteld om adequaat te reageren en te anticiperen op externe- en interne ontwikkelingen.

De concurrentie neemt toe en afnemers stellen voortdurend hogere eisen. Nog sneller reageren op marktontwikkelingen, het verbeteren van bedrijfsprocessen, het verhogen van efficiency en bedrijfseffectiviteit vereisen steeds weer nieuwe aanpassingen in uw organisatie. Voorsprong en aantoonbare toegevoegde waarde voor klanten, daar gaat het om. Meer kennis, grotere deskundigheid, betere kwaliteit, lagere kosten, voortdurend werken aan verbeteringen, ook in deze tijd.

Soms ontbreekt het aan de tijd, menskracht, of deskundigheid om optimaal in te spelen op deze veranderende omstandigheden.

In dergelijke gevallen kan interim management via APENSO een effectieve aanpak zijn. Niet alleen door de expertise die APENSO meebrengt, maar ook doordat wij met een onbevangen blik en niet belast met een verleden bij een organisatie naar zaken kunnen kijken.

Ons onderscheidend vermogen ? 

  1. Onze aanpak is effectief en snel. Door alleen te acteren in rollen en markten waar wij goed in thuis zijn, beschikken we over een bredere kennis van zaken bij de uitvoering van opdrachten. APENSO kan daardoor snel resultaat laten zien;
  2. Onze methode is diepgaand, maar altijd praktisch en to the point;
  3. Gedurende de opdracht wordt er regelmatig geëvalueerd;
  4. APENSO is ook een netwerkorganisatie. Dat betekent dat wij altijd een beroep kunnen doen op mensen die hun kennis, kunde en netwerk voor ons willen openstellen. Vooral ten gunste van onze klanten.
  5. Wij werken met bewezen werkmethoden en processen. Geen hoogdravende verhalen, maar heldere en klare taal.