Consultancy

U kent uw organisatie als geen ander en u bent het beste op de hoogte van wat er zich binnen uw organisatie afspeelt.

In veel organisaties doen zich situaties voor waarin behoefte is aan een heldere en onafhankelijke blik van buiten op zaken waarmee u binnen uw organisatie te maken krijgt. Iemand die met verfrissende idee├źn als uw sparring partner fungeert om de problematiek vanuit een andere invalshoek te benaderen.

Kort en Krachtig

Op basis van een uitgebreide intake stellen wij samen met u de probleemstelling op en brengen daarbij tevens alle relevante factoren in kaart om een goed beeld te krijgen van de uitgangssituatie. In ons plan van aanpak geven wij altijd aan welke veranderkundige visie aan onze aanpak ten grondslag ligt. Veranderprocessen zijn altijd uniek. Ons maatwerk snijden we daarom altijd toe op de specifieke probleemstelling van de opdrachtgever.

Onze adviesstijl kenmerkt zich door het kort en krachtig neerzetten van de problematiek om vervolgens te komen met praktisch uitvoerbare adviezen en implementaties.

Wij maken duidelijke afspraken over verwachtingen en het te behalen resultaat, de planning en tussentijdse evaluaties en voortgangsrapportages. Op die manier is er vooraf duidelijkheid over het adviestraject en heeft u grip op de voortgang ervan.

Na afloop van ieder adviestraject houden wij een uitgebreide evaluatie, waarin wordt teruggekeken op het doorlopen traject.