Diensten

Sinds 1997 is APENSO actief in interim management en consultancy.

Een opdracht moet zich kenmerken door heldere doelstellingen en verwachtingen en transparantie. APENSO hecht daarom aan een gedegen intake: wat is er aan de hand en hoe kunnen wij dit het beste aanpakken? Indien nodig voeren wij een aantal interviews en doen deskresearch om tot de kern van de zaak door te dringen.
Opdrachten kunnen het karakter hebben van korte adviezen tot en met het door APENSO realiseren van de noodzakelijke verbeteringen.

Gestructureerde aanpak

APENSO werkt met een gestructureerde en overzichtelijke aanpak. In veel situaties hanteren wij daarvoor onderstaande stappen:

 • Opdrachtdialoog/Intake
 • Formulering opdracht
 • Plan van Aanpak
 • Uitvoeren Opdracht
 • Voortgangsrapportage
 • Afsluiting
 • Evaluatie

APENSO voelt zich verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie. Een verandering is pas geslaagd als het aantoonbaar heeft geleid tot hogere prestaties door nieuwe werkwijzen en nieuw gedrag van medewerkers.

Onze kernwaarden zijn:

 • ondernemend
 • toegewijd
 • integer
 • pragmatisch
 • aanspreekbaar