Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://apenso.nl.

Apenso is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie, zolang voor het doelbelang noodzakelijk, bewaard.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties worden nooit met derden gedeeld.

Jouw contactinformatie

Apenso verwerkt persoonsgegevens voor het volgende doel: het afhandelen van een ingestuurde reactie

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via Facebook en/of Twitter. Door op een buttons te klikken word je direct doorgelinkt naar de website van Facebook/Twitter en LinkedIn. De website van de Apenso plaatst hierbij geen cookies, maar mogelijk doet de website van Facebook/Twitter en LinkedIn dit wel. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

info (apestaart) apenso.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Apenso wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Apenso neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.

Apenso heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

1. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
2. TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in
de adresbalk.
3. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te
voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam
zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
4. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van eendomeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijzigingen

Apenso behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.