Marktgericht werken

APENSO helpt organisaties om marktgerichter te worden. Bedrijven uit de profitsector, maar zeker ook organisaties uit de non profitsector. Veel organisaties staan voor stevige uitdagingen. Kortingen op subsidies, grote marktveranderingen, wetgeving, of het openstellen van de Europese markt. Dat vraagt om bijstelling van de strategie en meestal een andere inrichting van de organisatie. Te denken valt hierbij aan het introduceren van accountmanagement voor non profit organisaties. Organisaties die marktgericht (willen) werken zijn onderscheidend en gefocust en stellen uiteraard de klant centraal.

Marktgericht(er) worden

Marktgericht werken is niet het volgen van training. Het is een strategische keuze om marktgericht(er) te willen zijn. Om van buiten naar binnen te willen denken. Wat vindt de klant en hoe gaan wij daar op inspelen.

Het begint met het bepalen van de strategie en het onderscheidend vermogen van de organisatie. De organisatie heeft duidelijke kernwaarden en iedereen in de organisatie onderschrijft deze. Ze zijn volledig doorgevoerd in de dienstverlening. Het ondernemings- marketing- en communicatieplan zijn op elkaar afgestemd en kennen meetbare doelstellingen. De medewerkers weten wat de koers van de organisatie is en wat er van hen verwacht wordt. Uiteindelijk levert dat meer loyale klanten, een hoger commitment bij medewerkers en betere bedrijfsresultaten op. APENSO heeft een model ontwikkeld om uw organisatie stap voor stap marktgericht(er) te maken.