Duurzaamheid

APENSO wil op duurzame wijze iets toevoegen aan de organisaties van onze opdrachtgevers. Toevoegen door iets te doen, maar in sommige gevallen ook door iets niet te doen. Ons vertrekpunt bij uw vraagstukken is het leveren van toegevoegde waarde en het bieden van maatwerk. Steeds meer komen we samen met onze opdrachtgevers tot nieuwe diensten en oplossingen. Wij streven naar partnership met onze opdrachtgevers, dus naar het aangaan van een wederzijds en duurzaam commitment.

Duurzaamheid als onderscheidend vermogen

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in organisaties van vandaag. Duurzaamheid is het thema waarop leveranciers, overheid en uw klanten uw organisatie beoordelen. Hetzelfde geldt voor uw personeel. Is uw organisatie duurzaam en wat doet u eraan om op dit punt verder te komen. Ook als het gaat om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Duurzaamheid is een niet onderschatten onderdeel van uw onderscheidend vermogen. APENSO kan u helpen om stapsgewijs toe te werken naar het zijn van een duurzame organisatie, die ook op de markt een aantrekkelijke partij is.